Achievement :

Achievements for the session 2012-13, Congratulations to our brilliants stars :-

Sr.no. 
Name 
%
1
Kanika Garg
74.20%
2
Richa Gupta
74.20%
3
Radha Singh
74%
4
Sunanda Sharma
73.30%
5
Divya Dhurga
73.30%
6
Manju
73.10%
7
Uma Rastogi
72.80%
8
Bhawana Kaushik
72.40%
9
Ayushi Jalan
72.20%
10
Sakshi Narang
72%
11
Yogita Tokas
72%
12
Amandeep Kaur
71.70%
13
Reshu Gupta
71.50%
14
Kamal Arora
70.50%
15
Sangeeta Singla
70.20%
16
Neha Gupta
69.80%
17
Joni Lata
69.30%
18
Disha Soni
69.20%
19
Ruby Gupta
68.70%
20
Renu Jainar
68.70%
21
Anuradha Garg
68.70%
22
Deepak jain
68.50%
23
Divya Kaushik
68.30%
24
Sonia Singh
68.20%
25
Shruti Pandey
68%